POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski

Author Archive

Uroczystość otwarcia stacji Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie

W dniu 03.02.2017 r. o godz. 10:00 miało miejsce uroczyste otwarcie stacji jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 32. Uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Szklarskiej Poręby  – Mirosław Graf oraz p.o. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze – Arkadiusz Kawka.

 

 20170203_102656   20170203_102445

20170203_102314  20170203_102253

 

Nowe miejsce stacjonowania ambulansu – Szklarska Poręba

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego, od dnia 1. lutego 2017r., w Szklarskiej Porębie stacjonuje podstawowy zespół ratownictwa medycznego typu P (tj.w 2-osobowym składzie, bez lekarza).
Na nowe miejsce stacjonowania został przeniesiony zespół, który stacjonował dotychczas w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 126A.
Zespół zachowuje swój dotychczasowy obszar działania, który obejmuje m. Jelenia Góra (Cieplice, Sobieszów) Piechowice, Szklarska Poręba oraz gm. Podgórzyn i Starą Kamienicę.

W dniu 03.02.2017 r. o godz. 10:00 będzie miało miejsce uroczyste otwarcie stacji jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 32.

p.o. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Arkadiusz Kawka
 

Przekazanie karetek 29.12.2016 r.

LOGO_Wojewoda_Dolnośląski.jpg

Paweł Hreniak

 logotyp_patronat_pion.jpg

  Cezary Przybylski

          

29 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Hotelu „Mercure” w Jeleniej Górze  odbyło się uroczyste przekazanie ambulansów przez Wojewodę Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego otrzymało dotacje w wysokości  1 123 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego w postaci defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Zakup został sfinansowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach dotacji zakupiono:

2- ambulanse z wyposażeniem zbudowane na bazie pojazdu  Mercedes Benz Sprinter 319  z silnikiem o pojemności 3,0 l oraz mocą 190 KM i sekwencyjną automatyczna skrzynią biegów.

1 – defibrylator LIFEPAK 15

3 – urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS 3

Koszt zakupu 2 pojazdów wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym w postaci defibrylatorów i nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wyniósł 1 138 537,99 zł.

Ambulanse będą pełnić służbę w Jeleniej Górze (zespół P-1) oraz w Kamiennej Górze ( zespół P-7).

 

 

dsc_0141  dsc_0184

dsc_0201 

dsc_0202

dsc_0045

 

dsc_0094  dsc_0028   

dsc_0058  dsc_0089

dsc_0065  dsc_0032

Konkurs ofert 11-2016

DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze,
w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarzy systemu posiadających:

 1. tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 3. 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy od dnia  22.12.2016r. od godz. 7°° do 01.07.2017r.  do godz. 7°°.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2, w godz.  od 8°° do 15°°, w terminie  od  22.11.2016 r. do 12.12..2016 r. oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia 13.12.2016 r. do godz. 900

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 13.12.2016r. o godz.1000

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Dokumenty konkursowe:

 

Konkurs ofert 10-2016

DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarzy systemu posiadających:

 1.  tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 3. 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

Czas  trwania umowy od dnia  20.10.2016r. od godz. 7°° do 01.07.2017r.  do godz. 7°°.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2, w godz.  od 8°° do 15°°, w terminie  od  06.10.2016 r. do 13.10.2016 r. oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia 14.10.2016 r. do godz. 900

 Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

 

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 14.10.2016r. o godz.1000

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

 

Dokumenty konkursowe :

 

 

Konkurs ofert 06-2016

DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 • lekarzy systemu:
 1. posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 3. posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
 • ratownika medycznego, ratownika medycznego-kierowcę, dyspozytora medycznego spełniającego warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 757 z późn.zm.).

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

Czas  trwania umowy dla:

a) lekarzy : od dnia  05.07. 2016r. od godz. 7°° do 01.07.2017r.  do godz. 7°°

b) ratownika medycznego ,ratownika medycznego-kierowcy, dyspozytora medycznego od dnia 14.07.2016r. od godz. 7°°  do 01.07.2017r.  do godz. 7°°

 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2, w godz.  od 8°° do 15°°, w terminie:

a) lekarze od  27.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

b) ratownicy medyczni, ratownicy medyczni-kierowcy, dyspozytorzy medyczni od 27.06.2016 r. do 07.07.2016 r.

oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia :

a) lekarze  01.07.2016 r. do godz. 900

b) ratownicy medyczni, ratownicy medyczni- kierowcy, dyspozytorzy medyczni 08.07.2016 r.  do godz.900

 Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert dla lekarzy nastąpi w dniu 01.07.2016r. o godz.1000,  dla ratowników medycznych, ratowników medycznych- kierowców, dyspozytorów medycznych   w dniu 08.07.2016 r.  o godz.1000

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Dokumenty konkursowe :

 

Dokumenty dla lekarzy :

 

Dokumenty dla dyspozytorów :

 

Dokumenty dla ratowników medycznych :

 

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

 

Konkurs ofert 01-2016 dla lekarzy systemu

DYREKTOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA


Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarzy systemu:
a) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
b) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
c) posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:

 • Jelenia Góra – 148 600,
 • Lwówek Śl. – 47 877,
 • Kamienna Góra – 45 835,
 • Lubań – 56 732.

Czas trwania umowy : od dnia 29.02. 2016r. od godz. 7°° do 01.07.2016r. do godz. 7°°.


Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2 w terminie od 28.01.2015 r. do 18.02.2015 r., w godz. od 8°° do 15°°, oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 9°°. Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2016 r. o godz.10:00.
Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

 

Regulamin konkursu :

 

Rozstrzygnięcie konkursu :

 • Rozstrzygnięcie_konkursu

 

 

Konkurs ofert 12-2015 dla lekarzy systemu

DYREKTOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze,
w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarzy systemu:

 1. posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 3. posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:

       Jelenia Góra – 148 600,               Lwówek Śl. – 47 877,

       Kamienna Góra – 45 835,           Lubań – 56 732.

Czas trwania umowy : od dnia 16.12. 2015r. od godz. 7°° do 01.07.2016r. do godz. 7°°.

 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2 w terminie od 17.11.2015 r. do 07.12.2015 r., w godz. od 8°° do 15°°, oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

 

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia 08 grudnia 2015 r. do godz. 9°°.

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2015 r. o godz.1000.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

 

Regulamin konkursu :

 

 


 

 

Aktualności

Podziękowania Wojewody Małopolskiego za pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży

podziekowania_sdm


 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w konferencji

 

konferencja_las-2016

PROGRAM KONFERENCJI – PL  

HARMONOGRAM KONFERENCE – CZ

 


 

 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

składa serdecznie podziękowania

za pomoc i wsparcie

wszystkim zaangażowanym w organizację

X Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

„Jelenia Góra 2015”

 

Za objęcie patronatem honorowym :

LOGO_Wojewoda_Dolnośląski.jpg

Tomasz Smolarz

 logotyp_patronat_pion.jpg

  Cezary Przybylski

 

 logo_ERN_RGB.png

Prezydent SGP ERN

Piotr Roman

 

 

Za objęcie patronatem medialnym :

 

KF_NR.jpg

K_nr.jpg

SZ_LOGO.jpg

RZ_kolor_RGB.JPG 

RZ_portal_kolor_RGB.JPG

 

LOGO_TV_DAMI.jpg

logo_prw_podluzny_bezczestotliwosci.jpg

K_gw.jpg

tvp_wroclaw_d

 

 

Współorganizatorom :

zprm.png   Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

 

     pr_wroc.jpg     Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu

 

pr_legnica_logo_m.jpg Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 

 

 walbrzych.jpg  Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu

 

 

 

 

 

Sponsorowi Głównemu

PZU S.A.

PZU_m.jpg

 

 

 

Sponsorom :

Wspierającym:

Zeszuta Sp. z o.o.

    zeszuta.jpg         

Jarexs Sp. z o.o.

Jarexs_logo.gif

 Jelenia Plast Sp. z o.o.

jelenia_plast_m.jpg
 

Auto Moto-Kar

Sklep Motoryzacyjny

Bogumiła Karaczun

z Gryfowa Śląskiego

 

Kabapol Katarzyna Bartnik-Kubat

kabapol.png

Stora –Drain

Odwodnienia Linowe z Polimerobetonu

z Jeleniej Góry

stora-drain.jpg

AUTO-FORM Sp. z o.o.

i Wspólnik Sp.k.

autoform.jpg

Wydawnictwo AD REM

Księgarnia Regionalna z Jeleniej Góry

Mercator Medical S.A.

Mercator_Medical_color_bez_tla-01.png

Łużyckie Centrum Rozwoju

w Lubaniu

 herb_miasta_lcr.jpg

 lcr.jpg

 W.A.S. Wietmarscher

Polska Sp. z o.o.

logo_was.png

Burmistrz Szklarskiej Poręby

120px-POL_Szklarska_Poręba_COA.svg.png

 Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.

paramedica.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski 

lw_herb_maly200.png

Starostwo Powiarowe

w Lwówku Śl.

Physio-Control Polska 

Physio-logo-60th.png

Dolnośląski Zespól Parków Krajobrazowych

Oddział w Jeleniej Górze

dzpk_logo.png 

Adbart

adbart.jpg

Przedsiębiorstwo Usługowe „Znak” Zdzisław Oganowski 

ZNAK.jpg 

MEDLINE Sp. z o.o.

medline.jpg

RO-KO Car Service Sp.z o.o.

roko.JPG

 

Przewozy Dario

logo_dario.png

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

Cezal S.A. Wrocław

cezal.jpg 

 

Jel-Car Sp. z o.o.

logo_jelcar_napis.png

 

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska

w

Kowarach

pm_logo.png

 

Huta Julia w Piechowicach

julia.jpg

 

Restauracja

Blues Cafe z Jeleniej Góry

bc.jpg

 

 Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie LGD

LDG_m.jpg

 

Wojcieszowianka S.A.

wojcieszowianka.jpg

 

Hurtownia DUKO Sp.J.

z Jeleniej Góry

 

 

 UMWDBIPePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide