POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap Projekt jak ratujecie
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności i mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Konkurs ofert 12-2019

                                             DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 1. lekarzy systemu, tj :
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuującym szkolenie specjalizacyjne, lub
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
 • mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących  szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać  tytuł specjalisty, lub
 • posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
 1. ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 933 z późn.zm.)

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy –  od  30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 01.01.2021r. do godz. 7°° .                                 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1

do 06.12.2019 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 06.01.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 06.02.2020  – lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 06.03.2020-   lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 06.04.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 06.05.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 06.06.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 8

do 06.07.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 9

do 06.08.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr10

do 06.09.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr11

do 06.10.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr12

do 06.11.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

 

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert   nastąpi  w dniu 06. każdego miesiąca o godz.1000, a w przypadku gdy 06. dzień miesiąca przypada
w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.    

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Karetka i sprzęt medyczny dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

umwd_v2_small

 

12.01.2018r. w Karpaczu pan Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski uroczyście przekazał do Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze karetkę oraz sprzęt medyczny.

Dzięki otrzymanej od Wojewody dotacji zakupiono kompletnie wyposażony ambulans Mercedes 319 za kwotę 525 892,80 zł  (dotacja 400 000,00 zł) oraz sprzęt medyczny:                     

 • Defibrylator¹ za kwotę 75 499,47 zł (dotacja 75 500,00 zł)
 • Respirator² za kwotę 34 796,28 zł (dotacja 31 200,00 zł)
 • Urządzenie do kompresji klatki piersiowej typu LUCAS³ za kwotę 59 000,40 zł (dotacja 59 000 zł)                               

Dodatkowo Pogotowie w Jeleniej Górze ze środków własnych zakupiło jeszcze jedno urządzenie typu LUCAS.

Łączna kwota dotacji  Wojewody wynosi 565 700 zł, a łączna wartość zakupionego sprzętu medycznego  wynosi 745 300,95 zł

Nowo zakupiona karetka będzie stacjonowała w Jeleniej Górze i zastąpi tam wysłużony już ambulans. Obecnie flota ambulansów w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze to 20 karetek z tego 13 to karetki które są w ciągłej eksploatacji w zespołach ratownictwa medycznego stacjonujących na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego przejeżdżające łącznie blisko 750 000 km rocznie.

 

¹Defibrylator – urządzenie medyczne, służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca tj. wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca

²respirator (sztuczne płuco) – urządzenie medyczne wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej, umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 

³System kompresji klatki piersiowej LUCAS służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwieniu pracy służb ratowniczych. Urządzenie wykonuje co najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm; a możliwość szybkiego jego zastosowania minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.

przekazanie_amb_2018_1 przekazanie_amb_2018_2 przekazanie_amb_2018_3 przekazanie_amb_2018_4 przekazanie_amb_2018_5 przekazanie_amb_2018_6 przekazanie_amb_2018_7 przekazanie_amb_2018_8

 

Uroczystość otwarcia stacji Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie

W dniu 03.02.2017 r. o godz. 10:00 miało miejsce uroczyste otwarcie stacji jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 32. Uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Szklarskiej Poręby  – Mirosław Graf oraz p.o. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze – Arkadiusz Kawka.

 

 20170203_102656   20170203_102445

20170203_102314  20170203_102253

 

Nowe miejsce stacjonowania ambulansu – Szklarska Poręba

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego, od dnia 1. lutego 2017r., w Szklarskiej Porębie stacjonuje podstawowy zespół ratownictwa medycznego typu P (tj.w 2-osobowym składzie, bez lekarza).
Na nowe miejsce stacjonowania został przeniesiony zespół, który stacjonował dotychczas w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 126A.
Zespół zachowuje swój dotychczasowy obszar działania, który obejmuje m. Jelenia Góra (Cieplice, Sobieszów) Piechowice, Szklarska Poręba oraz gm. Podgórzyn i Starą Kamienicę.

W dniu 03.02.2017 r. o godz. 10:00 będzie miało miejsce uroczyste otwarcie stacji jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 32.

p.o. Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
Arkadiusz Kawka
 

Przekazanie karetek 29.12.2016 r.

LOGO_Wojewoda_Dolnośląski.jpg

Paweł Hreniak

 logotyp_patronat_pion.jpg

  Cezary Przybylski

          

29 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Hotelu „Mercure” w Jeleniej Górze  odbyło się uroczyste przekazanie ambulansów przez Wojewodę Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego otrzymało dotacje w wysokości  1 123 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego w postaci defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Zakup został sfinansowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W ramach dotacji zakupiono:

2- ambulanse z wyposażeniem zbudowane na bazie pojazdu  Mercedes Benz Sprinter 319  z silnikiem o pojemności 3,0 l oraz mocą 190 KM i sekwencyjną automatyczna skrzynią biegów.

1 – defibrylator LIFEPAK 15

3 – urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS 3

Koszt zakupu 2 pojazdów wraz z wyposażeniem oraz sprzętem medycznym w postaci defibrylatorów i nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wyniósł 1 138 537,99 zł.

Ambulanse będą pełnić służbę w Jeleniej Górze (zespół P-1) oraz w Kamiennej Górze ( zespół P-7).

 

 

dsc_0141  dsc_0184

dsc_0201 

dsc_0202

dsc_0045

 

dsc_0094  dsc_0028   

dsc_0058  dsc_0089

dsc_0065  dsc_0032

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content