POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap Projekt jak ratujecie
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności i mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Dieta DASH

Szanowni Państwo,

jednym z kolejnych projektów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jest rekomendowanie diety DASH na portalu Akademia NFZ.

DASH jest jedną z najlepiej zbilansowanych, przebadanych i uniwersalnych diet na świecie, która wspiera głównie układ krwionośny, ale również działa dobroczynnie na cały organizm. DASH to skrót od ang. „dietary approaches to stop hypertension”, co oznacza „plan żywieniowy chroniący przed nadciśnieniem”.

DASH proponuje posiłki m.in. z mniejszą ilością soli, produktami pełnoziarnistymi, warzywami i owocami oraz chudym nabiałem. 

Zdaniem specjalistów z Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Układu Krwiotwórczego w USA, dzięki tej diecie możesz osiągnąć dobre ciśnienie i właściwy poziom cukru we krwi. „Efektem ubocznym” jest spadek masy ciała co bezpośrednio wpływa na poprawę kondycji i zdrowia.

Na portalu Funduszu pod adresem https://diety.nfz.gov.pl , dostępne są gotowe, bezpłatne plany żywieniowe w oparciu o dietę DASH. Wszyscy znajdą tam coś dla siebie poczynając od diety WEGE, poprzez jadłospis dla osób z nadciśnieniem, chorych na Hashimoto, seniorów, cukrzyków, na diecie „zaparcia” kończąc. Do wyboru, do koloru.

Dzięki diecie DASH, każdy może szybko przygotować zdrowe posiłki pełne witamin, błonnika i minerałów, probiotyków i prebiotyków. Założenia tej diety są uniwersalne i proste do stosowania, a produkty łatwo dostępne.

Zachęcamy do zapoznania się z dietami z serii DASH i polecanie ich rodzinie oraz znajomym. Smacznego i na zdrowie!

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod  https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php

Mobilne punkty pobrań COVID-19

Znajdź mobilny punkt pobrań

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test?  

Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta

 

 

Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Teraz także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić zlecenie testu.

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu. 

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta. Sprawdź szczegóły 

Na badanie:

 • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
 • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Jak zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta

Jak przygotować się do badania diagnostycznego

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający. 

Co oznacza wynik testu

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 •  pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

 

Sprzęt medyczny otrzymany w ramach umowy pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze otrzymało  :

 

 

 1. Ciśnieniomierze SOHO – 150 zintegrowane – 10 szt.
 2. Mankiet dziecięcy 1 przewodowy ( 3 szt.) – 6 kmpl.
 3. Uchwyt do laryngoskopu KED 2.5 V klasyczny,
 4. Uchwyt do laryngoskopu LED pediatryczny wąski.

Konkurs ofert 02-2020 transport

 

                                                                       DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego   w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, wykonywanych przez :

 

 1. ratownika medycznego spełniającego warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 993 z późn.zm.);
 2. pielęgniarkę spełniającą warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 993
  z późn.zm.);
 3. kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą
  o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.);
 4. koordynatora transportu sanitarnego preferowane wykształcenie medyczne lub wykonujących zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń (tj. powiat jeleniogórski – 65 137 i miasto Jelenia Góra – 83463, kamiennogórski- 45835, lubański- 56732, lwówecki-47877, bolesławiecki-90528 oraz zgorzelecki- 94205, a w szczególnych przypadkach również poza jego obszarem.

 

           Czas  trwania umowy –  od  30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 31.03.2023r. do godz. 7°° .                                 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

 

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1

do 06.03.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy, transportów sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 06.04.2020 – ratownicy medyczni, , pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy  transportów  sanitarnych.   

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 06.05.2020 – ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 06.06.2020 – ratownicy medyczni, , pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 06.07.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 06.08.2020 – ratownicy, pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 06.09.2020 – ratownicy, pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 8

do 06.10.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 9

do 06.11.2020 – ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr10

do 06.12.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

 

   Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06. każdego miesiąca o godz.1000, a w przypadku gdy 06. dzień miesiąca przypada
      w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.  

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla kierowców :

Dokumenty dla koordynatorów :

Dokumenty dla pielęgniarek :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Konkurs ofert 12-2019

                                             DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 1. lekarzy systemu, tj :
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuującym szkolenie specjalizacyjne, lub
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
 • mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących  szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać  tytuł specjalisty, lub
 • posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
 1. ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 933 z późn.zm.)

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy –  od  30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 01.01.2021r. do godz. 7°° .                                 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1

do 06.12.2019 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 06.01.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 06.02.2020  – lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 06.03.2020-   lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 06.04.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 06.05.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 06.06.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 8

do 06.07.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 9

do 06.08.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr10

do 06.09.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr11

do 06.10.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr12

do 06.11.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

 

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert   nastąpi  w dniu 06. każdego miesiąca o godz.1000, a w przypadku gdy 06. dzień miesiąca przypada
w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.    

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content