POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt jak ratujecie
projekt covid19

Zakup ambulansu COVID-19

 

„Zakup ambulansu z wyposażeniem, środków ochrony indywidulanej oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych”

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0447/21

 

Beneficjent: POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

Ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra

 

Całkowita wartość projektu : 520 000,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 520 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 442 000,00 PLN

 

Termin realizacji projektu: 03.2021 r. – 10.2021 r.

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem- 1 szt, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

Efektem projektu będzie poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego, posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
 

⇒naduzycia.POIS@mir.gov.pl

⇒www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content