STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Konkurs ofert 02-2020 transport

 

                                                                       DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego   w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, wykonywanych przez :

 

 1. ratownika medycznego spełniającego warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 993 z późn.zm.);
 2. pielęgniarkę spełniającą warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 993
  z późn.zm.);
 3. kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą
  o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.);
 4. koordynatora transportu sanitarnego preferowane wykształcenie medyczne lub wykonujących zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń (tj. powiat jeleniogórski – 65 137 i miasto Jelenia Góra – 83463, kamiennogórski- 45835, lubański- 56732, lwówecki-47877, bolesławiecki-90528 oraz zgorzelecki- 94205, a w szczególnych przypadkach również poza jego obszarem.

 

           Czas  trwania umowy –  od  30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 31.03.2023r. do godz. 7°° .                                 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

 

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1

do 06.03.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy, transportów sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 06.04.2020 – ratownicy medyczni, , pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy  transportów  sanitarnych.   

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 06.05.2020 – ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 06.06.2020 – ratownicy medyczni, , pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 06.07.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 06.08.2020 – ratownicy, pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 06.09.2020 – ratownicy, pielęgniarki, kierowcy,  koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 8

do 06.10.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr 9

do 06.11.2020 – ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów   sanitarnych.  

do godz. 9:00

Konkurs nr10

do 06.12.2020- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów  sanitarnych.  

do godz. 9:00

 

   Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06. każdego miesiąca o godz.1000, a w przypadku gdy 06. dzień miesiąca przypada
      w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.  

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla kierowców :

Dokumenty dla koordynatorów :

Dokumenty dla pielęgniarek :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content