STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Konkurs ofert 06-2016

DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

Konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 • lekarzy systemu:
 1. posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 3. posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
 • ratownika medycznego, ratownika medycznego-kierowcę, dyspozytora medycznego spełniającego warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 757 z późn.zm.).

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

Czas  trwania umowy dla:

a) lekarzy : od dnia  05.07. 2016r. od godz. 7°° do 01.07.2017r.  do godz. 7°°

b) ratownika medycznego ,ratownika medycznego-kierowcy, dyspozytora medycznego od dnia 14.07.2016r. od godz. 7°°  do 01.07.2017r.  do godz. 7°°

 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 2, w godz.  od 8°° do 15°°, w terminie:

a) lekarze od  27.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

b) ratownicy medyczni, ratownicy medyczni-kierowcy, dyspozytorzy medyczni od 27.06.2016 r. do 07.07.2016 r.

oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 2, do dnia :

a) lekarze  01.07.2016 r. do godz. 900

b) ratownicy medyczni, ratownicy medyczni- kierowcy, dyspozytorzy medyczni 08.07.2016 r.  do godz.900

 Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert dla lekarzy nastąpi w dniu 01.07.2016r. o godz.1000,  dla ratowników medycznych, ratowników medycznych- kierowców, dyspozytorów medycznych   w dniu 08.07.2016 r.  o godz.1000

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Dokumenty konkursowe :

 

Dokumenty dla lekarzy :

 

Dokumenty dla dyspozytorów :

 

Dokumenty dla ratowników medycznych :

 

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

 

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content