STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Konkurs ofert 06-2023 Ratownik Medyczny posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego – motoambulansu, z uprawnieniem kat. A

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez ratowników medycznych spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 z późn.zm.) oraz posiadającymi uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego – motoambulansu, z uprawnieniem kat. A

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:

Jelenia Góra – 138 039,                                                  Lwówek Śl. – 43 473,

Kamienna Góra – 41 244,                                               Lubań – 52 372.

Czas trwania umowy  od dnia 19.06.2023 r. od godz. 700  do dnia 30.09.2023 r. do godz. 2400                                  

Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, w godz. od 8°° do 15°° oraz na łamach BIP Pogotowia, strony internetowej Pogotowia „www.999.jgora.pl, w zakładce „ogłoszenia- praca”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Formularze konkursowe można pobrać w Dziale Kadr  Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia- praca”.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia do dnia: 06.06.2023 r. do godz.900 w zamkniętych kopertach z  adnotacją o treści „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze”

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 06.06.2023 r.  o godz.1000, w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 09.06.2023 r.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content