POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap Projekt jak ratujecie
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności i mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

Author Archive

Oferta pracy – Zastępca Głównej Księgowej

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

Poszukuje kandydata na stanowisko: Zastępca Głównej Księgowej

wymiar etatu: praca w pełnym etacie, od poniedziałku do piątku w godz. 725 do 1500

Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Główne obowiązki:

 • kontrola dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;

 • weryfikacja list płac;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego;

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT;

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji na potrzeby jednostki nadrzędnej oraz innych uprawnionych instytucji np. Urzędu Marszałkowskiego lub Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

 • nadzór nad gospodarką magazynową.

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość;

 • minimum 4-letnie doświadczenie w zawodzie, związane z księgowością i finansami.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego;

 • znajomość programu Rewizor, Subiekt;

 • biegła znajomość MS Excel;

 • rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość, staranność, dokładność;

 • zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne;

 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 15.09.2020 r.
na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 lub email pogotowiejg@999.jgora.pl

Oferta musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”),
informujemy iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze.

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: : ido@999.jgora.pl

3. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy.

4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ).

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną zniszczone.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zal. do oferty – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sprzęt medyczny otrzymany w ramach umowy pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze otrzymało  :

 

 

 1. Ciśnieniomierze SOHO – 150 zintegrowane – 10 szt.
 2. Mankiet dziecięcy 1 przewodowy ( 3 szt.) – 6 kmpl.
 3. Uchwyt do laryngoskopu KED 2.5 V klasyczny,
 4. Uchwyt do laryngoskopu LED pediatryczny wąski.

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content