POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski

Author Archive

Ogłoszenie Komisji Konkursowej o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komisja Konkursowa zawiadamia, że wybrane zostały oferty następujących osób:

W grupie ratownik medyczny – kierowca:

 1. Firma Medica Lumina Piotr Bednarek

Prosimy o zgłoszenie się do Działu Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego, celem zawarcia umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze.

 

Dyrektor

Nikolaj Lambrinow

Do pobrania: Skan pisma [PDF]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DO DZIAŁU KADR I ORGANIZACJI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

DO DZIAŁU KADR I ORGANIZACJI

 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze poszukuje do pracy od dnia 02.01.2019r. pracownika do Działu Kadr i Organizacji na stanowisko referenta ds. pracowniczych.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 725-1500.

 

Obowiązki:

 • szeroko rozumiana obsługa kadrowa, prace administracyjne – biurowe,
 • bieżąca obsługa klientów,
 • wystawianie : świadectw pracy,  różnego rodzaju umów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji : zwolnień lekarskich, urlopów,
 • prowadzenie teczek osobowych,


  Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • sumienności,
 • umiejętności analitycznych,
 • komunikatywności,

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 19.12.2018r. na adres pogotowiejg@999.jgora.pl

Prosimy o dopisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

 

Konkurs ofert na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Niżej wymienieni oferenci w grupie ratownik medyczny – kierowca

 • Szymon Lenarczyk
 • Piotr Bednarek

proszeni są o kontakt telefoniczny w dniu 13.12.2018r o godzinie 10:00 z Kierownikiem Działu Transportu i Warsztatów pod numerem telefony 601 506 415 w celu odbycia jazdy próbnej ambulansem oraz z Kierownikiem Działu Medycznego w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 695 603 543 w celu umówienia się na wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor
Nikolaj Lambrinow

Do pobrania: Skan pisma [PDF]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze poszukuje pracownika do pracy w Dziale Księgowości. Praca w pełnym wymiarze czasu.

Wymagane:

 • minimum wykształcenie średnie kierunkowe,
 • minimum dwa lata doświadczenia w księgowaniu dokumentów zakupu i prowadzeniu rejestrów VAT,
 • umiejętność weryfikacji formalno-prawnej, rachunkowej i podatkowej dokumentów księgowych,
 • praktyczna znajomość ustaw podatkowych, a w szczególności ustawy o VAT,
 • praktyczna znajomość obsługi MS Office, w szczególności dobra znajomość programu MS Excel,
 • umiejętność samodzielnej realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w realizacji zadań.

Znajomość obsługi programu Rewizor GT będzie dodatkowym atutem.

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres: pogotowiejg@999.jgora.pl
lub osobiście w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, przy
ul. Ogińskiego 6, pok. Nr 4 do dnia 9 lipca 2018 roku.

Konkurs ofert 06-2018

                             DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze,
w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

1. lekarzy systemu:

 • posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, który ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji
  w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
 • posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala i rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej przed dniem 1 stycznia 2018 r.

2. ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2195 z późn.zm.).

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy dla:

 1. lekarzy od dnia  06.2018r. od godz. 7°°   do 01.01.2020r.  do godz. 7°° ; dotyczy konkursu nr 1,
 2. ratowników medycznych, ratowników medycznych- kierowców od dnia 06.2018r. od godz. 7°°   do 01.01.2020r.  do godz. 7°°; dotyczy konkursu nr 1,
 3. dla lekarzy, ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców od 30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 01.01.2020r. ; dotyczy pozostałych konkursów.

 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

 

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

 

Konkurs nr 1

do 08.06.2018 – lekarze

do 15.06.2018 – ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 10.07.2018 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 10.08.2018 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 10.09.2018  – lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 10.10.2018-   lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 10.11.2018 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 10.12.2018 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

             

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi :

1.co do konkursu nr 1 :

 1. lekarze – w dniu 12 czerwca  2018 r.  o godz.1000,
 2. ratownicy medyczni, ratownicy medyczni – kierowcy- w dniu 15  czerwca   o godz. 1000,

2. co do pozostałych konkursów- 10 dnia każdego miesiąca o godz. 1000 ; w przypadku gdy 15 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie nastąpi następnego pierwszego dnia pracy.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Ogłoszenie – ciąg dalszy konkursu:

 • Ogłoszenie – ciąg dalszy konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu :

 • Rozstrzygnięcie konkursu

 

UMWDBIPePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide